Russland – Russia UdSSR CCCP 10 Kopeken Coin type 1955